sky a870 | | Di Động E
Tin Tức

Pantech - 18/08/2014

Sky Vega Iron A870 một dòng điện thoại được Pantech phát triển để hướng đến sản phẩm cao cấp chứ không như các sản phẩm phổ thông như trước được đánh giá không cao. Ở SkyA870 với tính năng phát triển, cùng với thiết kế lạ mắt đã đưa dòng máy Sky lên một tầng. . .

icon up top